Dołącz do akcji Wsparcie z sercem.
Zapewnij wsparcie materialne osobom niepełnosprawnym i ubogim, które mieszkają w Afryce.

Co to jest akcja „Wsparcie z sercem”?

Akcja polega na wsparciu materialnym konkretnej osoby niepełnosprawnej i chorej, mieszkającej w swoim środowisku.
Pieniądze uzyskane od Darczyńców są w całości przeznaczane na wyżywienie, zakup ubrań i przedmiotów pierwszej potrzeby dla danej osoby niepełnosprawnej lub ubogiej.
Wsparcie z sercem zabezpiecza życie konkretnej osoby, która ze względu na posiadaną niesamodzielność nie może sama o siebie zadbać. Akcja jest troską o życie najsłabszych i ich godność.

Kto może pomagać?

- rodziny,
- osoby indywidualne,
- grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne),
- firmy, instytucje i inne organizacje.

Jak długo trwa udział?

Długość udziału w akcji Wsparcie z sercem określa w deklaracji Darczyńca.
Czas trwania pomocy może być np. półroczny, roczny bądź bezterminowy.
Można zrezygnować z udziału w akcji Wsparcie z sercem podczas jej trwania. W takim przypadku należy z wyprzedzeniem przesłać informację pod adres: betel@betel-charity.org .

Ile kosztuje miesięczna pomoc?

Minimalna wpłata to 100 zł miesięcznie. Koszt utrzymania jednej osoby w Afryce to ok. 200 zł (50$).

Czekają na Twoją decyzję

Oto osoby mieszkające w Mozambiku i Etiopii, które nie mają zapewnionego codziennego wyżywienia.

Osoby objęte wsparciem (40 os.) - dziękujemy!

Procedura


Wybierz osobę, której chcesz pomagać


Wypełnij formularz POBIERZ FORMULARZ


Prześlij formularz na adres: betel@betel-charity.org